HIB d.o.o. Gorade

Kompanija HIB d.o.o. Gorade ima tradiciju u gra?evinarstvu. Kompanija se bavi proizvodnjom eko-konstrukcionih panela koji zadovoljavaju sve gra?evinske, arhitektonske i ekoloke standarde, a posjeduje i me?unarodni standard ISO 9001, TV, AC, DIN.

Direktor

Alma Be?irevi?

Adresa
No results were found