HOLZEX GROUP d.o.o. Banja Luka

Pave Radana, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 924 001

HOLZEX GROUP d.o.o. je preduze?e nastalo restrukturiranjem i proirivanjem poslovnih djelatnosti preduze?a Holzex d.o.o. koje je osnovano 2007. godine u Banja Luci, sa osnovnom djelatno?u pruanja inenjerskih usluga u domenu mainskog projektovanja i informacionih tehnologija. Danas, pored inenjerskih usluga klijentima nudimo i konsultantske usluge, te usluge transfera tehnologija, trgovine i posredovanja u oblastima u kojima smo do sada stekli iskustvo i reference, a pre svega u domenu mainstva i informacionih tehnologija.

Adresa
Pave Radana 49 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina
No results were found