IGM d.o.o. Visoko

+387 32 740 527

Osnovna djelatnost je proizvodnja cigle, proizvodnja EPS, proizvodnja AL-PVC stolarije, trgovina gra?evinskim materijalima i gra?evinska operativa.

Direktor

Mustafa Uzunali?

Adresa
No results were found