INGFOREST d.o.o. Sarajevo

Put Famosa, Hrasnica, Bosna i Hercegovina
+387 33 429 875

Osnovna djelatnost firme "ING FOREST" d.o.o. Sarajevo je konsalting i ininjering usluge u drvnoj industriji. Od osnivanja 2003. godine usluge konsaltinga pruene su u preko 100 tvornica raznih vrsta namjetaja, tvornica gre?evinske stolarije, tvornica podnih obloga (klasi?nog parketa, lamel parketa, panel parketa), tvornica za proizvodnju plo?a iz masivnog drveta - linija za duinsko i irinsko spajanje drveta, tvornica ljutenog i rezanog furnira, pilanskih kapaciteta, te ostalih proizvodnji iz oblasti prerade drveta. Najve?i dio objekata izveden je po sistemu "klju? u ruke".

Direktor

Selver Ogle?evac

Adresa
No results were found