INTER-COM d.o.o. Zenica

Vrandu?ka 71b, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
+387 32 446 330

Preduze?e INTER-COM d.o.o je firma u privatnom vlasnitvu, osnovana 2001 god. sa sjeditem u Zenici.Osnovna djelatnost firme je veleprodaja i maloprodaja roba preteno za metalnu industriju a dio roba nudimo i za ostale grane privrede, te proizvodnja, trgovina i vrenje usluga u doma?em i me?unarodnom prometu.Zahvaljuju?i viegodinjem iskustvu osniva?a, firma je kreirala strategiju rada i razvoja tako da smo postali prepoznatljivi po asortimanu, kvaliteti cijenama i distribuciji roba na cijelom podru?ju BIH.Najve?i dio naih roba je iz uvoza od poznaih evropskih i svjeckih proizvo?a?a.Stoga ?e e u naim prodajnim objektima na?i irok asortiman alata, elektroda, vij?ane robe, zatitne opreme i dr. potrebtina za va rad.

Direktor

kalji? Safet

Adresa
Vrandu?ka 71b, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
office@inter-com.ba
inter com.png 18/02/2016
Showing 1 result