INTERMEDIA - ENGENEERING d.o.o. Mostar

Trg Ivana Krndelja 1, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
+ 387 36 320 057

Intermedia Engineering d.o.o. Mostar je preduze?e kome je osnovna djelatnost ininjering poslovi u oblasti opremanja objekata razli?itih namjena, prvenstveno rashladnom i neutralnom opremom, opremom za klimatizaciju te u oblasti industrije drveta, projektovanje, isporuka i montaa suara za drvo.

Direktor

Semir Oru?evi?

Adresa
Trg Ivana Krndelja 1, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
No results were found