KIS Produkt d.o.o Trn-Laktai

+387 51 585 876

Preduze?e KIS PRODUKT d.o.o. je porodi?no proizvodno-trgovinsko preduze?e osnovano 1993. godine. U po?etku rada preduze?e se bavilo remontom opreme u drvoprera?iva?koj industriji i trgovinom . Od 1996. godine po?injemo se baviti proizvodnjom ugostiteljskog namjetaja sa skromnom opremom u iznajmljenom prostoru i 3 radnika. 1999. godine kupujemo vlastiti prostor od 150 m2 i proirujemo asortiman proizvoda , pove?avamo broj radnika i proirujemo opremu.

Adresa
info@kisprodukt.com
kis.jpg 16/04/2016
Showing 1 result