KRIVAJA 1884 d.o.o. Zavidovi?i

RP 465 Maglaj - Zavidovi?i, Zavidovi?i, Bosna i Hercegovina
+ 387 32 878 100 ;+ 387 32 878 001

Drvna industrija

ID broj 4218646090008

Marketing sluba Sabina Helji?-Mujanovi? marketing@krivaja1884.ba + 387 32 878 050

Hotel Kristal Radnicka bb Zavidovi? + 387 32 879 774

sabina.mujanovic@gmail.com krivajaz@bih.net.ba

Direktor

Ismet Mujanovi?

Adresa
Radni?ka b.b. 72220 Zavidovi?i Bosna i Hercegovina
No results were found