PARKET EXPERT d.o.o. Sarajevo

Nedima Filipovi?a 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 617 712

Kompanija Parket Expert d.o.o. osnovana je 2004. godine kao drutvo za proizvodnju i prodaju parketa, laminata, podnih obloga, boja i lakova. Pored distribucije, specijalizirani smo za nadzor radova u izvo?enju, kontrolu vlanosti podloga te pruamo konsultantske usluge za podopolaga?ke radove. Zadovoljstvo kupaca nam je u prvom planu te smo stoga uspostavili saradnju sa brojnim doma?im i stranim proizvo?a?ima kako bi osigurali ponudu najkvalitetnijih proizvoda po najpovoljnijim cijenama to nam je omogu?ilo razvoj na doma?em tritu te ponosno moemo re?i da spadamo me?u vode?e kompanije u naoj brani.

Direktor

Hebibovi? Merdin

Adresa
Nedima Filipovi?a 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
parketexpert@bih.net.ba
parket expert.jpg 30/01/2016
Showing 1 result