PARKER MAXIMUM d.o.o. Sarajevo

Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 65 666 578

Parket Maximum, kao sljednik firme Princeza Sarajevo koja je na tritu BiH postojala ?itavu deceniju, po?inje sa radom krajem 2006 godine. PARKET MAXIMUM je vode?a firma u Bosni i Hercegovini u djelatnosti izrade i ugradnje sportskih podova, vjeta?ke trave kao i distribucije i ugradnje svih vrsta parketa i PVC podnih obloga. Tako da svojom irokom ponudom prati trendove na evropskom tritu te zastupa prepoznatljive robne marke sa kojima udovoljava zahtijevima i najizbirljivih kupaca . Danas imamo oko 10 stalno zaposlenih ljudi i uz sebe veemo oko 20 stalnih dobavlja?a. Kao profesionalci, u svom prodajnom programu, odlu?ili smo se za najkvalitetnije materijale poznatih doma?ih i evropskih proizvo?a?a. Naa osnovna ideja je kreiranje novih usluga te pra?enje svjetskih trendova i inovacija u proizvodima i uslugama.

Direktor

Vuk arovi?

Adresa
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
v.sarovic@yahoo.com
parket maximum.jpg 30/01/2016
Showing 1 result