Rajski dom d.o.o Metkovi?

Splitska ulica 1, 20350, Metkovi?, Croatia
+385 20 681 067

Rajski dom kao tvrtka posluje uspjeno ve? punih 16 godina. Osim same prodaje namjetaja specijalizirani smo za opremanje turisti?kih apartmana kao i ostalih prate?ih objekata. Nae ljubazno osoblje provest ?e vas kroz virtualne simulacije ponuda koje nudimo. Potuju?i vae elje uz nae prijedloge do?i ?emo do zajedni?kog rjeenja za ure?enje vaeg interijera. A da bi usluga bila potpuna pobrinut ?e se nai monteri koji ?e svojim radom i znanjem dati pe?at naem profesionalizmu.

Adresa
Splitska ulica 1, 20350 Metkovi?, Hrvatska
No results were found