STANI?-TRADE d.o.o. Sarajevo

+387 33 559 590; +387 33 559 591

Firma Stani? Trade iz Sarajeva, osnovana je 1994. godine i od onda do danas uspjeno razvija distribuciju tehni?ke robe.

Od svog osnutka, 1994. godine, firma Stani? Trade uspjeno razvija distribuciju tehni?ke robe, trude?i se da kupcima prui najbolju kvalitetu po pristupa?noj cijeni.

Snagu ditribucijske mree, resurse, dobru organizaciju i planiranje poslovanja, pra?enje trita i moderno osmiljen marketinki pristup te kvalitetne kadrove i potencijal za daljnji razvoj prepoznale su vode?e svjetske firme kao to su Philips, Sony, Sharp, Pioneer i ostali, a prije svega LG Electronics - dugogodinji partner firme Stani? Trade.

Direktor

Damir Kalmar

Adresa
stani?.png 29/05/2014
Showing 1 result