TEHSAN d.o.o. Banja Luka

Srpskih pilota 62, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+ 387 51 318 580

Osnovna djelatnost preduze?a je trgovina instalacionim materijalom za vodoinstalacije i centralno grijanje. Vremenom se preduze?e proiruje i sada u svojoj ponudi imaju: trgovinu, projektovanje, montau i odravanje instalacija za: - Vodu - Grijanje - Klimatizaciju - Ventilaciju - Plin - Solarnu tehniku

Adresa
Srpskih pilota 62, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
No results were found