U.H.C. & DJURI? d.o.o. Tuzla

Peje Markovi?a, Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
+387 35 310 700; +387 35 291 431

Prodaja meterijala za grijanje i vodoinstalacije i izvo?enje projektovanje i montau centralnog grijanja i vodovodnih instalacija

Direktor

Muhamed Gloti?

Adresa
Peje Markovi?a 257 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina
No results were found