VHZ BAU d.o.o. Br?ko Distrikt

+387 61 658 360

Izvo?enje svih vrsta radova u visokogradnji, te radovi niskogradnje i hidrogradnje. - Izgradnja svih vrsta stambenih i poslovnih objekata po sistemu "klju? u ruke"

ID broj 4600263350008

Direktor

Edmir Ravki?

Adresa
No results were found