WINDOW arch. design d.o.o. Sarajevo

Zagreba?ka, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 712 015 ;+387 33 712 016

Window arch.design. d.o.o. je firma koja se bavi projektovanjem, nadzorom i inenjeringom. Vre tehni?ke prijeme objekata, nostrifikacije projekata i sl.

ID broj 4200138000005

Direktor

Senada Brkan

Adresa
Zagreba?ka 53/II 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
No results were found