ZEDEX d.o.o. Zenica

Zavnobih 94, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
+387 32 245 557

ZEDEX d.o.o. je privatna firma sa sjeditem u Zenici, Centralna Bosna i Hercegovina. Firma se bavi proizvodnjom EKO namjetaja od razli?itih vrsta plemenitog drveta kao to je orah, trenja, hrast, jela, smr?a, bukva i bijeli bor....

ID broj 4218445350001

Direktor

Zilkaid Mahmutovi?

Adresa
Zavnobih 94, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
zedex@bih.net.ba
zedex.png 17/02/2016
Showing 1 result