DUGA IDEAL – DOBITNIK LRC CERTIFIKATA BONITETNE POUZDANOSTI

0
190

U sklopu projekta “Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH”, 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, a na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara.

Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje preduzeća iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 12,9% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Prema stručnom mišljenju i analizi izdavaoca certifikata LRC, nosilac certifikata bonitetne pouzdanosti je sa stanovišta raspoloživih sredstava i finansijske situacije kao i trenutnih poslovnih aktivnosti pouzdan privredni subjekt, za koji postojeći i budući poslovni partneri mogu s velikim stepenom pouzdanosti pretpostaviti da u budućem vremenskom periodu ne bi trebao biti podložan značajnijim finansijskim problemima ili poteškoćama koje mogu izazvati poduzimanje mjera koje u značajnoj mjeri mogu utjecati na poslovanje predmetnog subjekta.

Preduzeće Duga Ideal Doboj d.o.o. se u skladu sa poslovnim rezultatima izdvojila kao natprosječna u BiH, te je svrstana u sami vrh bonitetno pouzdanih partnera.

certifikat

Alma Kadić, generalni direktor preduzeća, je nakon prijema ovog certifikata izjavila: ”Veliko nam je zadovoljstvo što je firma DUGA IDEAL DOBOJ d.o.o. prema ocjenama LRC Business Intelligence i prema međunarodnim standardima certifikacije bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH ocijenjena kao pouzdan partner. U isto vrijeme, to nam je i veliko priznanje koje nam daje podstrek da u budućnosti budemo još bolji”.

Priznanje je uručeno u sjedištu preduzeća u Mravićima, Doboj – Jug na prigodnoj ceremoniji.

Komentari

comments