NOBEL MAGMA, SUVREMENI APARAT ZA PREČIŠĆAVANJE VODE

0
616

Osnovni princip rada aparata Nobel magma zasniva se isključivo na procesu mehaničkog pročišćavanja vode kroz predfiltere i RO membranu. Izuzetno dopadljivo i kompaktno kućište u kome su smješteni svi elementi jednog suvremenog RO aparata za prečišćavanje vode.

Kvaliteta: 99% čista voda

Kapacitet: 150 lit/24h. vrhunski čiste vode

Ugradnja: na bilo koje raspoloživo mjesto u kuhinji

Dimenzije aparata (mm): širina240 x dubina420 x visina420

Napajanje el. energijom: 230V, 50 Hz.

Opis rada uređaja

Voda za piće iz vodovodnog sustava prolazi prvo kroz sedimentni predfilter gdje se odstranjuju nečistoće iz vode zemlja, blato, krupniji i sitniji pijesak i druge nečistoće topive u vodi.

Nakon toga voda prolazi kroz Booster pumpu i filter sa aktivnim ugljenom visoke kakvoće, koji kemijskim putem apsorbira klor, sjedinjenja klora, pesticide i druga organska i ne organska sjedinjenja. Booster pumpa je zadužena da osigura dobar radni pritisak u sistemu kako bi se postigao što bolji učinak aparata.

Zatim voda prolazi kroz drugi sedimentni predfilter koji zadržava zaostale čestice veće od 5 mikrona. Tako tretirana voda djelomično očišćena predfilterima prolazi kroz glavni filter, reverznu osmotsku membranu, koja nanofiltracijom uklanja sve čestice veće od 0,0001 mikrona. Tako pročišćena voda ide u rezervoar.

Pomicanjem poluge na slavini za istakanje vode,  voda iz rezervoara prolazi kroz postkarbonski filter ujedno i remineralizator.

Postkarbonski remineralizator je filter sa aktivnim ugljenom obogaćen kalcijem i magnezijem. Takav filter poboljšava ukus vode i vrši naknadnu blagu mineralizaciju vode te pri tome održava potrebnu neutralnu Ph vrijednost pročišćene vode.

Prije istakanja vode kroz slavinu voda prolazi kroz Magnetajzer MZ-RO.

Elektronski modul je zadužen da kontrolira rad aparata i ne dozvoljava eventualno curenje vode na spojevima unutar aparata.

Tehničke karakteristike:

Aparat za prečišćavanje vode Nobel magma ima 5 stupnjeva filtriranja vode sa bogatom dodatnom opremom:

I predfilter – sedimentni propilenski filter 5 mikrona

II predfilter – prekarbonski GAC filter sa aktivnim ugljenom

III predfilter – sedimentni propilenski filter 5 mikrona

IV glavni filter – reverzna osmotska membrana 50 GPD

V krajnji filter – postkarbonski remineralizator filter

Magnetajzer MZ-RO

Booster pupma sa transformatorom 230V AC/24 V DC

Elektornski modul

Rezervoar prečišćene vode pod pritiskom 7 litara neto

Atraktivna slavina, montirana na sudoper

Atlantic grijanje
Bleiburških žrtava 68, 88000 Mostar, BiH
E-pošta: atlantic@nobel.ba
Telefon: +387 (0)36 334 226
Faks: +387 (0)36 320 556
Mobitel: +387 (0)63 048 816

NO COMMENTS