NOVI PROJEKAT U STAROM GRADU: U SARAJEVO SE VRAĆA POSLASTIČARSKA ČARŠIJA

0
840

Kroz vijekove u Sarajevu su se razvijali zanati koji su se grupisali u esnafe, a tako su onda počele da nastaju i čaršije srodnih esnafa. Zabilježeno je da je u Sarajevu u minulim vijekovima registrovan 81 zanat, a kasnije su bili grupisani u 45 čaršija koje su se nizale jedna po jedna. Osmanlije su sve čaršije nizali u jezgri starog dijela grada, a pružale su se zapadno kroz Sarajevo. Jedna od tih čaršija bila je i HALVADŽIJSKA.

Centralna tačka današnje Čaršije je Sebilj. Istočno od Sebilja prije više stotina godina formirala se halvadžijska čaršija koja je okupljala halvadžije (poslastičare) koji su pravili halvu od meda i pekmeza. Pojavom šećera na ovim prostorima (u 19. stoljeću) ovaj esnaf je doživio preporod, povećao se asortiman i roba koja je stizala, tako da se halvadžije smatraju pretečom sarajevskog poslastičarstva jer upravo to je bila baza za njegov razvoj.

Prvobitna halvadžijska čaršija bila je tijesna, pa se počela širiti prema sagrdžijskoj čaršiji koja je bila smještena na lokaciji gdje se danas nalazi taxi štand (prema Bakijskoj džamiji).

“Halvadžijska čaršija je prilično oštećena u velikom požaru 1842. godine. A, njen centralni dio na platou Baščaršije potpuno je uništen 1908. godine. Ostali su samo dijelovi halvadžijske čaršije koja se proširila u sagrdžijsku (današnji taxi štand), a i ona je uništena poslije Drugog svjetskog rata, kada su tadašnje vlasti odlučile da sruše sve što je staro. Tada na njenom mjestu nastaje trg za taksi i autobusko stajalište,” priča izuzetni poznavalac historije Sarajeva Mufid Garibija, koji je ujedno i tvorac idejnog projekta gradnje novog “Halvadžiluka”.

Na mjestu gdje se nekada nalazila, od Musluk česme prema Bakijskoj džamiji, halvadžijska čaršija mogla bi opet biti izgrađena.

Idejni projekat, arhitekte Garibije, predviđa gradnju trinaest novih dućana, nanizanih jednolinijski, koji neće imati tavansku, nego krovnu konstrukciju i svi će biti veličine od oko 10-ak m2. Između njih će biti četiri prolaza koji će ih spajati sa ulicom Sagrdžije i taksi štandom koji, za potrebe njihove gradnje neće biti uklonjen, dok bi autobusko stajalište eventualno bilo izmješteno na drugu lokaciju.

“Dućani će se uklopiti u arhitekturu Baščaršije. Sama kompozicija će biti bosanska arhitektura sa ćepencima, nešto kamena i bjeline, s tim da će portali biti i sa jedne i sa druge strane. Gradit će se u kaskadama, a fasada će biti u tri boje. Ulaz će biti sa strane gdje je sada kombi stajalište,” pojašnjava Garibija.

Projekat “Gornji Halvadžiluk” bi u sljedećoj fazi trebao dobiti izvedbeni projekat kojim bi se definisala njegova ukupna vrijednost i razmotrile mogućnosti njegove realizacije. Nakon toga bi se pristupilo prikupljanju potrebne dokumentacije, između ostalog i potrebnih dozvola od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika i Federalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture, s obzirom da se Baščaršija nalazi na listi nacionalnih spomenika.

Komentari

comments