VIDEO DANA: ŽENA DIJELI SVOJE ISKUSTVO ŽIVLJENA SA NULA OTPADA

U ovom video susrećemo Mailyne, samohranu majku koja je usvojila način života sa nula otpada. Tako je za godinu dana uspjela smanjiti količinu smeća koje šalje na odlagalište i želi biti dio održive budućnosti.

Komentari

comments

Ambyenta namještaj