Firma d.o.o. je interdisciplinarni arhitektonski studio osnovan 2009. godine u Sarajevu. Rad studija je baziran na integraciji raznih disciplina: arhitekture, urbanog dizajna, pejzazne arhitekture, dizajna, umjetnosti i arhitektonske teorije. Takav pristup je rezultirao većim brojem projekata i realizacija u zemlji i inostranstvu tokom proteklih godina. Firma se bavi izradom arhitektonskih projekata (na idejnom i izvedbenom nivou), projekata enterijera, restoracije i urbanog dizajna.

Firma ima integrativni pristup projektima koji se oslanja na analiziranje mnogo različitih parametara sa ciljem pronalaženja optimalnih rješenja. U rad na projektima je uključen multidisciplinarni tim koji se sastoji od arhitekata, statičara, elektro i mašinskih inžinjera.

U nastavku pogledaje kako su osmislili svoje kancelarije koje se prostiru na 60 m2.

Odgovorni projektant : Dina Samić, Nermina Zagora

 

 

 

 

 

 

Komentari

comments

Ambyenta namještaj